Cases

En mellemstor metaldel-producerende virksomhed, samme ejerkreds i +10 år, henvender sig, da likviditeten er tung, lagerbeholdningsværdien stigende, og det er sværere end forventet at få nye kunder i virksomheden. Organisationen er stort set den samme gennem mange år, direktøren står selv for salget og har et solidt branchekendskab. Effektivitetsgraden er for nedadgående gennem nogle år, den flade organisation har manglet retning, og erfarne medarbejdere er langsomt erstattet af yngre kræfter. Årsregnskabet viser et svagt stigende underskud, og virksomhedens ledelse ønsker nu eksterne øjne på mulighederne for igen, at få en virksomhed i positiv vækst. Efter 6 måneders samarbejde mellem interim direktør og ejerkredsen er virksomheden igen velkørende og ejes nu af 2. generation.

 

En større virksomhed, indenfor salg og rådgivning af varme-, luft- og klimaovervågningsløsninger til private og offentlige institutioner, er gået fra at være enkeltmands- til 3 ejet med lige delt ejerskab. Idéen var, at de to nye ejere hver især kunne bibringe virksomheden nye agenturer samt de kunder, som de havde kontakt til i forvejen. Den oprindelige ejer skulle så inden for en periode på 5 år sælge sin andel af virksomheden for at gå på pension. Men 3-mandsledelsen giver store udfordringer hele vejen ned gennem organisationen, og virksomheden er kemimæssigt splittet op, hvilket har skabt et dårligt arbejdsklima, uenighed om udvikling og retning, og om man skal ansætte yderligere personale til at varetage de praktiske installationer og/eller om man, som hidtil, skal bruge underleverandører og sidst men ikke mindst, hvad der er det overordnede mål for virksomheden?

Efter 6 måneder med interim ledelse er virksomheden i dag opdelt i mindre afdelinger med fokus på ovenstående kerneområder.

En stor dansk entreprenørvirksomhed har et IT-landskab, som potentielt brænder sammen pga. for mange integrationer og tilretninger over flere årtier. Man er afhængige af en ekstern softwareleverandør, og ledelsen beslutter at igangsætte en undersøgelse af markedet for entreprisesystemer, som på sigt kan udrulles i hele koncernen. Der igangsættes et forretningsprojekt, som inddeles i Streams, der overordnet ledes af en projektleder og -direktion. Ledelsen bemandes eksternt, da man ikke ønsker at belaste organisationen unødigt og vil gemme ressourcer til drift, uddannelse og test. Streamlead for Finans var en fuldtidsstilling i næsten 2 år med ansvar for samarbejdet med IT-konsulenterne/leverandøren, projektledelsen og super- og slutbrugere inkl. den systemansvarlige, som i dette tilfælde var CFO’en. Opgaven bestod i kravsspecifikation, beskrivelse af systemet, ledelse, forhandling, tests, konvertering af data og den endelige go-live.

Efter 2,5 år med interim projektledelse har koncernen et økonomi- og entreprisesystem, som understøtter forretningen med bedre controlling af projekterne.

En dansk amerikansk ejet produktionsvirksomhed ønsker at centralisere bogholderi og regnskab hos indiske kolleger. Alle stillinger i regnskabsafdelingen skal derfor på sigt nedlægges, men man ønsker ikke i første omgang at fortælle det til andre end den afgående regnskabschef og den eksterne konsulent, som køres i spil til regnskabschefjobbet. Opgaven tager næsten halvandet år, da mange af medarbejderne søger nyt arbejde etc., da de bliver fritstillet. Opgaven er derfor lige dele ”hands on” regnskab og forandringsledelse, da mange af medarbejderne i første omgang mister lysten til at arbejde/tager det personligt og derfor skal op i gear igen, da den danske ledelse ønsker, at medarbejderne efter endt centralisering kommer godt videre. Det er en opgave i sig selv først at adoptere US standarder og derefter at lære de indiske kolleger om danske moms- og skatteregler. Med i opgaven lå også ansvaret for at fyre/fritstille alle i regnskab og løn samt at lave årsregnskab med hurtig lukning og have revisorer på besøg.

Efter 15 måneder med en interim regnskabschef var afdelingen fuld overdraget   

En 140 år gammel og ny-fusioneret virksomhed med 25 lokale forretninger samt en online forretning har forgæves forsøgt at rekruttere en Business Controller til en nyoprettet stilling direkte under CEO’en. Vi fandt den rette Wingman på under 1 måned,  kandidaten var 60+ og medlem af det grå gulds klub.  

Vi har i 2021 også rekrutteret 2 sælgere, 1 lønbogholder og 1 økonomichef.

En global virksomheds danske afdeling tager kontakt til os, da de ønsker at optimere deres digitale tilstedeværelse og online marketingtiltag. Det digitale landskab blev analyseret, herunder website, SoMe, CRM og SEO mv. Derefter blev de lavthængende frugter identificeret og implementeret. De mere langsigtede initiativer blev sat i system og overdraget til virksomheden samt integreret i den eksisterende organisation. Vi var tilknyttet virksomheden i 6 måneder.