Udebliver væksten?

Rækker likviditeten ikke eller vil banken ikke medfinansiere pga. røde tal på bundlinjen? Har du for mange eller uprofitable forretningsområder, som kræver din fulde opmærksomhed? Mangler du overblik over, hvorfra indtjeningen, eller det modsatte, kommer fra? Som ejer eller direktør kan det være svært at holde fokus på både kerneområder og daglig drift. Virksomhedsrådgivning kan være svaret på dine bønner.

Få virksomhedsrådgivning til din forretning

Mange ejerledere vælger i dag at benytte sig af eksterne konsulenter til de opgaver, som de ikke selv har tid eller overskud til. Det er helt på samme måde, som mange virksomheder udliciterer bogføring eller regnskab. På et fodboldhold sættes holdet jo også ift., at hver spiller har den position, som de spiller bedst. Det er så enhver trænerens opgave at stille det stærkeste hold frem mod succes. Økonomi, organisation, ledelse, salg og marketing er forretningsområder, som kræver fuld fokus. Hver især bidrager de til at udvikle virksomheden i en positiv retning. Det kræver daglig og nødvendig tid og fokus, hvis man skal kunne nå hele vejen rundt – og det kan være svært at nå alene.
Få rådgivning til din virksomhed
Rådgivning på forretningsområder

Hvordan får du tid til alle forretningsområder?

Vores team af konsulenter står klar til at hjælpe i de perioder, hvor du, som direktør, har behov for at fokusere daglig drift. Vi tilbyder en bred vifte af virksomhedsrådgivning og forretningsudvikling og indgår i det daglige arbejde ude i virksomheden. Vi er kun med så længe, I har brug for det – ligesom en spillende træner. Mon landsholdet havde samme succes, hvis Christian Eriksen stod på mål i den ene kamp og spillede midtbane i den anden? Det tvivler vi på. Alle hold og virksomheder har brug for unikke kompetencer på de forskellige pladser. Vi står derfor klar på sidelinjen til at hoppe ind som udskiftere/midlertidige ressourcer på holdet. Vi rådgiver og hjælper baseret på erfaring og kompetencer. Vi har egne kerneområder, men fungerer bedst som komplementerende team.
VIL DU RINGES OP?​ SÅ SKRIV TIL OS PÅ MIE@MIELIVCONSULT.DK

Processen

Opstart

Vi mødes, så vi kan komme ind under huden på virksomheden og stille alle de spørgsmål, som andre ikke tør stille eller ikke har tænkt over. Vi lærer jeres behov og mål bedre at kende, så vi kan rådgive om, hvordan vi hjælper dig på vækstrejsen, med en turnaround eller med at salgsmodne mod ejerskifte.

Planlægning

Efter opstartsmødet finder vi det team of konsulenter, som matcher virksomhedens behov og ønsker.

Løsningen

Vi rådgiver, udvikler og coacher ledelsen og dokumenterer det hele i virksomhedens bog. Vi arbejder primært hos jer i virksomheden og holder løbende status over, hvor langt vi er på rejsen.

Mål

Vi rådgiver herefter gerne som f.eks. bestyrelsesmedlem.

task force Løsninger

Virksomhedsrådgivning, Økonomi

Økonomi

Som revisor/bankmand har vi stor erfaring med økonomi og regnskab. Vi tilbyder hele spektret indenfor CFO-området, fra budget til forecast, regnskab, økonomistyring, ledelse eller som projektleder. Vi kommer med råd, forslag samt anbefalinger til optimering af processer, organisationen og systemerne. Vi rådgiver om udviklingspotentiale for forretningen, rentabilitet på forretningsområder, likviditet - alt på den økonomiske CFO-banehalvdel.

Virksomhedsrådgivning, salg og marketing

Salg og marketing

Lad os hjælpe jer med at skabe den marketingstrategi, der matcher jeres målsætninger og budgetter. Vi tager hånd om både strategi, taktik og praktik og skaber et effektivt fundament, der sikrer ”kunder i butikken”. Målet rimer på salg, og midlerne er alt fra branding, online marketing, web og PR til visuel identitet mv. Udover at skabe det strategiske fundament, varetager vi, hellere end gerne, de dagligdags driftsopgaver, der altid vil være ifm. marketing. Det betyder, at vi kan opdatere din hjemmeside, skrive dine nyhedsbreve, lave kampagner og vedligeholde de sociale medier.

Virksomhedsrådgivning, Bestyrelse/advisory board

Bestyrelse/advisory board

I dag er kravene til bestyrelsesmedlemmer væsentligt mere lovkravsbaserede end for bare få år tilbage. Det at tage medansvar for en virksomhed, som en del af bestyrelsen, er derfor en krævende opgave, som det enkelte medlem fuldt ud skal være klar over, når man takker ja til opgaven. Et bestyrelsesmedlem skal, for at blive en aktiv medspiller, afsætte den nødvendige tid til at indhente information om forretningen. Eksempler er overordnet strategi, regnskaber, budget, mål og vision. Som bestyrelsesmedlem skal man også sætte sig ind i, hvilket udviklingspotentiale virksomheden har, og hvad man bliver en del af. Man skal, kort sagt, turde tænke overordnet og strategisk. Vi kan tilbyde professionelle bestyrelsesmedlemmer, som med erfaring fra forskellige brancher matches til netop din virksomhed. Vi garanterer, at dem, som vi anbefaler, har det nødvendige og grundlæggende virksomhedskendskab- og erfaring for at sige ja tak til opgaven.

Virksomhedsrådgivning, ledelse

Ledelse

Vi har årtiers erfaring med personale- og projektledelse inden for regnskab, økonomi, marketing, administration og IT. Bag enhver succesfuld direktør står en assistent med overskud til administration, planlægning og struktur. Vi medbringer egne assistenter, så vi kan holde fokus på det vigtige og det, som vi er projektansat til at løse.

Virksomhedsrådgivning, Organisation

Organisation

Det kan koste virksomheden dyrt ikke at ansætte den rigtige medarbejder eller at fastholde den/de forkerte, og det uanset hvilken stilling i virksomheden, som vedkommende skal bestride. Vi har mange års erfaring indenfor rekruttering/HR og tilbyder at planlægge og deltage i hele processen. Vi er med fra udfærdigelse af jobbeskrivelsen til onboarding. Vi bruger TT38 Talenttest som værktøj til at matche den rette kandidat med stillingen/jeres virksomhed. Vi assisterer også med medarbejderudvikling og med at sammensætte teams samt finde de lederprofiler, som understøtter og udvikler forretningen.

Virksomhedsrådgivning, Exclusive Customer Live

Exclusive Customer Live

Efter at Covid-19 restriktionerne har gjort det sværere at mødes personligt og i et større antal ad gangen, har Exclusive Customer Live konceptet fået stærkt voksende fokus i de større virksomheder i Europa. Kunderne ønsker ikke længere at bruge tid på at deltage i de traditionelle kundemøder med indirekte salg af virksomhedens produkter/services. De vil, derimod, gerne høre og møde interessante og kendte personligheder, som de kan relatere sig til. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at vi hjælper med at arrangere 2 årlige Live Events, hvor vi pakker virksomhedsbudskabet ind i lækkert og relaterende foredrag. Time2BEntertained er så småt i gang med konceptudviklingen designet primært til danske virksomheder, hvor vi tænker virksomhedernes salgs- og marketingsstrategi ind i arrangementerne.

Cases

En mellemstor metaldel-producerende virksomhed, samme ejerkreds i +10 år, henvender sig, da likviditeten er tung, lagerbeholdningsværdien stigende, og det er sværere end forventet at få nye kunder i virksomheden. Organisationen er stort set den samme gennem mange år, direktøren står selv for salget og har et solidt branchekendskab. Effektivitetsgraden er for nedadgående gennem nogle år, den flade organisation har manglet retning, og erfarne medarbejdere er langsomt erstattet af yngre kræfter. Årsregnskabet viser et svagt stigende underskud, og virksomhedens ledelse ønsker nu eksterne øjne på mulighederne for igen, at få en virksomhed i positiv vækst.

Efter 6 måneders samarbejde mellem interim direktør og ejerkredsen er virksomheden igen velkørende og ejes nu af 2. generation.

 

En større virksomhed, indenfor salg og rådgivning af varme-, luft- og klimaovervågningsløsninger til private og offentlige institutioner, er gået fra at være enkeltmands- til 3 ejet med lige delt ejerskab. Idéen var, at de to nye ejere hver især kunne bibringe virksomheden nye agenturer samt de kunder, som de havde kontakt til i forvejen. Den oprindelige ejer skulle så inden for en periode på 5 år sælge sin andel af virksomheden for at gå på pension. 3-mandsledelsen giver store udfordringer hele vejen ned gennem organisationen, og virksomheden er kemimæssigt splittet op. Det har skabt et dårligt arbejdsklima, uenighed om udvikling og retning, og om man skal ansætte yderligere personale til at varetage de praktiske installationer. Hidtil har man brugt underleverandører, men hvordan skal fremtiden og det overordnede mål være for virksomheden?

Efter 6 måneder med interim ledelse er virksomheden i dag opdelt i mindre afdelinger med fokus på ovenstående kerneområder.

En stor dansk entreprenørvirksomhed har et IT-landskab, som potentielt brænder sammen pga. for mange integrationer og tilretninger over flere årtier. Man er afhængige af en ekstern softwareleverandør. Ledelsen beslutter at igangsætte en undersøgelse af markedet for entreprisesystemer, som på sigt kan udrulles i hele koncernen. Der igangsættes et forretningsprojekt, som inddeles i Streams, der overordnet ledes af en projektleder og -direktion. Ledelsen bemandes eksternt, da man ikke ønsker at belaste organisationen unødigt. Streamlead for Finance var en fuldtidsstilling i næsten 2 år. Ansvarsområde var samarbejde med IT-konsulenterne/leverandøren, projektledelsen og super- og slutbrugere inkl. den systemansvarlige, som i dette tilfælde var CFO. Opgaven bestod i kravsspecifikation, beskrivelse af systemet, ledelse, forhandling, tests, konvertering af data og den endelige go-live.

Efter 2,5 år med interim projektledelse har koncernen et økonomi- og entreprisesystem, som understøtter forretningen med bedre controlling af projekterne.

En dansk/amerikansk produktionsvirksomhed ønsker at centralisere bogholderiet I Indien. Alle stillinger i regnskabsafdelingen skal derfor nedlægges. I første omgang fortæller man kun planen til den afgående regnskabschef og den eksterne konsulent, som køres i spil til jobbet. Opgaven tager halvandet år, da mange af medarbejderne søger nyt arbejde. Opgaven er derfor lige dele ”hands on” regnskab og forandringsledelse. Medarbejderne mister lysten til at arbejde og skal hjælpes op i gear. Fokus er på at få medarbejderne godt videre. Det er en opgave i sig selv først at adoptere US standarder og derefter at lære de indiske kolleger om danske moms- og skatteregler. Med i opgaven lå også ansvaret for at fyre/fritstille alle i regnskab/løn samt lave årsregnskab med hurtig lukning og have revisorer på besøg.

Efter 15 måneder med en interim regnskabschef var afdelingen fuld overdraget  

 

En 140 år gammel og ny-fusioneret virksomhed med 25 lokale forretninger samt en online forretning har forgæves forsøgt at rekruttere en Business Controller til en nyoprettet stilling direkte under CEO’en. Vi fandt den rette Wingman på under 1 måned,  kandidaten var 60+ og medlem af det grå gulds klub.  

Vi har derudover i 2021 rekrutteret sælgere, lønfolk og økonomichef.

En global virksomheds danske afdeling tager kontakt til os, da de ønsker at optimere deres digitale tilstedeværelse og online marketingtiltag. Det digitale landskab blev analyseret, herunder website, SoMe, CRM og SEO mv. Derefter blev de lavthængende frugter identificeret og implementeret. De mere langsigtede initiativer blev sat i system og overdraget til virksomheden samt integreret i den eksisterende organisation. 

Vi var tilknyttet virksomheden i 6 måneder.

Vi har gennem en længere periode været konsulent på en spændende opgave i en Gazelle-virksomhed. Vi hjælper med at udvikle henholdsvis topledelse og mellemledergruppen. Vi løfter den ledelsesmæssige optik fra at være markedsorienteret, taktisk og operationelt til en øget strategisk fokusering. Endelig rammesætter vi virksomhedens målsætninger.

Vi har tilført virksomheden en øget professionalisering af ledelsesopgaven, der først og fremmest handler om indsigt i forskelligheder og blik for synergien. 

Derudover har forløbet bidraget til større fokus på analyser som beslutningsgrundlag fulgt op af stringente processer. Vi har faciliteteret og medvirket til, at virksomheden nu løfter sig til næste udviklingsniveau som virksomhed.

En global virksomhed stod i den situation at deres kunder ikke forstod deres kunnen, de havde kunder der købte, tallene så ordentlige ud, men deres synlighed og forståelse var der bare ikke. Vi havde en dialog, og sammen fik vi fundet frem til deres WHY. Det skabte mulighed for branding, forståelsen samt at sætte sit præg hos kunden. Kunderne benytter sig nu af dem, og de har forståelse for de produkter, de benytter sig af. Opgaven blev løst ved at lave en strategi for virksomheden, en handlingsplan, samt ny hjemmeside, start på de sociale medier , egen filmkanal og ikke mindst den røde tråd og indhold i alt hvad de fortager sig. Deres udbytte ligger nu 100 % tydeligt på at tallene er vokset, synligheden er større og de har den forståelse og genkendelighed, de ikke selv vidste de manglede ude ved kunden. Jeg var tilknyttet virksomheden i 6 måneder.

Hvorfor os?

Vi dedikerer altid den nødvendige tid up front for at opnå maximalt kendskab til forretningen, kulturen og ikke mindst organisationen, inden vi går i gang med opgaven. Det gør vi for at yde den bedst mulige rådgivning og forretningsudvikling. 

 Hver især har vi kompetencer, som kan gøre en forskel for netop din virksomhed. Kontakt os i dag for et uforpligtende møde.